Πρόγραμμα

έκδοση

Σχόλια

Τιμή

  ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 Οκτώβριος 2011

Διαχειρίζεται αρχεία διατομών οδοποιίας και :– Απεικονίζει-εκτυπώνει διατομές
– Απεικονίζει-εκτυπώνει μηκοτομές
– Απεικονίζει-εκτυπώνει πίνακες χωματισμών

δωρεάν

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Είναι υπο εξέλιξη

 

 

Επέκταση δυνατοτήτων του Word & Excel

Οκτώβριος 2011

σε οποιοδήποτε κείμενο του Word ή αρχείο Excel, με ένα πλήκτρο :
– Μετατρέπει αριθμούς σε ολογράφως ( μεμονωμένους ή μαζικά)
– Αθροίζει-πολλαπλασιάζει αριθμούς σε κελιά πίνακα
– Ρυθμίζει την εμφάνιση των αριθμών (στρογγύλευση, χιλιάδες )
– Μετατρέπει λατινικούς χαρακτήρες σε ελληνικούς

δωρεάν

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 

Η ολοκληρωμένη έκδοση θα περιλαμβάνει :

 Υπενθύμιση ραντεβού (έτοιμο)
– Τηλεφωνικό κατάλογο (έτοιμο)
– Αριθμομηχανή (απλή & επιστημονική) (έτοιμο)
– 
Μετατροπή μονάδων (σε εξέλιξη)
– Πίνακες (ειδ.βάρους, αγωγιμότητας κλπ) (σε εξέλιξη)
– Επίλυση απλών γεωμετρικών σχημάτων (σε εξέλιξη)
– Επίλυση απλών στατικών φορέων (σε εξέλιξη)
– Επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων (σε εξέλιξη)

δωρεάν

 

 Πρόγραμμα μετατροπής συντεταγμένων
WGS84 – ΕΓΣΑ87 – HATT 

– Διαχειρίζεται αρχεία κορυφών δικτύου (συντ/νες, σχόλια, φωτογραφίες κλπ )
– Κάνει αυτόματο μετασχηματισμό συντ/νων (τετρα/επταπαραμετρικό)
– Μετατρέπει συντ/νες απο/προς ΕΓΣΑ-GW84-HATT

δωρεάν

 

Επίλυση βάσης GPS με την χρήση παρατηρήσεων κώδικα
( BaseLineByCode )

Υπολογίζει τις συντεταγμένες ενός σημείου με την μέθοδο του σχετικού προσδιορισμού, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις κώδικα από αρχεία RINEX.
Διαθέτει εκτεταμένη παραμετροποίηση για βελτίωση των αποτελεσμάτων και για μελέτη της μεθόδου.

δωρεάν

Μουσική Βιβλιοθήκη

κύρια εφαρμογή

Είναι μία εφαρμογή για τους φίλους της μουσικής που θέλουν να οργανώσουν την δισκοθήκη τους και να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους τραγούδια όποτε το επιλέξουνΔίνει την δυνατότητα :
– αποθήκευσης πληροφοριών για άλμπουμ, τραγούδια, καλλιτέχνες, φωτογραφίες, συνεντεύξεις κλπ
– Μετατροπή μουσικών CD σε MP3
– Αναπαραγωγή τραγουδιών (μεμονωμένα ή σε λίστες)
– Αναπαραγωγή video-clip

δωρεάν

 

Μετατροπή μουσικών CD σε MP3

Μία πολύ απλή εφαρμογή που σας βοηθάει να μετατρέψετε τα μουσικά σας CD σε μορφή MP3

δωρεάν

 

© 2024 Softway Products All rights reserved