04/06/2013

Τροποποιήσεις του Ν.3669/2008

Με το άρθρο 59 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/18-4-2013) για την “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος κλπ κλπ”, τροποποιούνται ορισμένα σημεία του Ν.3669/2008 που κωδικοποιεί την νομοθεσία των δημοσίων έργων.

Δείτε εδω την σχετική εγκύκλιο 18 Δ17γ/152/1/ΦΝ433/20-5-2013

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις οι εξής :

  • $1 :   προβλέπεται έκδοση απόφασης υπουργού για τον καθορισμό των ειδών των τεχνικών έργων που μπορούν να δημοπρατηθούν με το σύστημα μελέτη-κατασκευή
  • $2-$3 : καταργείται ο συνδυασμός προσφοράς μελέτη-κατασκευή με σύστημα προσφοράς έκπτωσης και τροποποιούνται ανάλογα οι διατάξεις των $ 7,8,9 του άρθρου 8 του Ν.3669
  • $4 : προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου για τις ενστάσεις κατα του κύρους της δημοπρασίας, σε ποσοστό 0.005% επι του προυπολογισμού (250€ < παράβολο < 50.000€)
  • $5 : μειώνονται στο μισό τα ποσοστά πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης και η συνολική σε 22% απο 35%
  • $6 : μειώνεται σε 20% (απο 40%)  το ποσοστό εγγύησης καλής εκτέλεσης μετα την προσωρινή παραλαβή
  • $7 : αυξάνεται σε 4 (απο 2) μήνες η προθεσμία παραγραφής δικαιώματος του αναδόχου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved