03/01/2014

προσθήκη άρθρου στο ΝΕΤ Οδοποιίας

Με την Δ11γ/ο/7/62 Απόφαση υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προστέθηκε στο ΝΕΤ Οδοποιίας  το άρθρο Δ-12 (Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής) και με τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο : 2,30€

Η βιβλιοθήκη Οδοποιίας του προγράμματος “ΕΡΓΑ”  ενημερώθηκε με το άρθρο αυτό και είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής “αναβαθμίσεις-ενημερώσεις” .

© 2023 ΕΡΓΑ All rights reserved