20/02/2015

Αναθεωρήσεις μετά το Γ/2012

Με την ψήφιση του νόμου 4313/14 (ΦΕΚ 261Α) αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αναθεωρήσεων.
Συγκεκριμένα, παύει η έκδοση των Πρακτικών Διαπίστωσης Τιμών βάσει των οποίων υπολογίζονταν, μέχρι τώρα, οι τιμές των άρθρων και κατ’ επέκταση οι συντελεστές αναθεώρησης.
Η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών πλέον θα υπολογίζει μόνο τον μέσο όρο του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) κάθε τριμήνου.
Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων (ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ) που θα ρυθμίζει πλέον το θέμα αυτό.
Μέχρι την δημιουργία και έναρξη λειτουργίας του νέου αυτού φορέα, οι αναθεωρήσεις θα υπολογίζονται ως εξής :
1. για τις Συμβάσεις που δημοπρατήθηκαν πριν την 1/1/2013, για τα τρίμηνα για το Α/2013 και μετά, οι συντελεστές αναθεώρησης θα υπολογίζονται ως γινόμενο του συντελεστή του Δ/2012 επί τον λόγο ΓΔΤΚν/ΓΔΤΚα, όπου ν= τρίμηνο αναθεώρησης και α = Δ/2012

2. Για τα έργα που δημοπρατήθηκαν μετά την 31/12/2012, ο συντελεστής αναθεώρησης θα είναι σταθερός για κάθε εργασία και ίσος με ΓΔΤΚν/ΓΔΤΚο , όπου ο=τρίμηνο εκκίνησης

Η νέα έκδοση του προγράμματος (20/2/2015) υπολογίζει αυτόματα τους συντελεστές αναθεώρησης και τις αναθεωρήσεις βάσει αυτών των αλλαγών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι οι συντελεστές του Δ/2012 δεν έχουν εκδοθεί ακόμα επειδή εκκρεμούν ενστάσεις επί του Πρακτικού Διαπίστωσης του Δ/2012.

Γι’ αυτό το λόγο, το πρόγραμμα θεωρεί ως τελευταίο τρίμηνο έκδοσης Πρακτικού Διαπίστωσης το Γ/2012 (όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος). Όταν δημοσιευθεί το Πρακτικό του Δ/2012, τότε ως τελευταίο τρίμηνο θα θεωρείται το Δ/2012.

Λόγω αυτής της εκκρεμότητας, το πρόγραμμα θεωρεί τους υπολογιζόμενους συντελεστές αναθεώρησης ως προσωρινούς (στην βιβλιοθήκη εμφανίζονται με αχνά γράμματα).

Μέχρι την έκδοση όμως των οριστικών, μπορούν να χρησιμοποιούνται, στον υπολογισμό προσωρινών αναθεωρήσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved