Το πρόγραμμα “ΕΡΓΑ” δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη διαχείρισης των μελετών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μελέτες (Προυπολογισμό, Τιμολόγιο, και λοιπά τεύχη δημοπράτησης) καθώς και όλα τα έντυπα που προκύπτουν κατα την εκτέλεση του έργου (ΑΠΕ, Λογαριασμούς, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΝΜΕ, αναθεωρήσεις κλπ).
Εχει το σημαντικό πλεονέκτημα, έναντι των ανταγωνιστών του, ότι χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή κειμένου του χρήστη (Microsoft Word ή OpenOffice Writter) για την δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση όλων των εντύπων, με αποτέλεσμα αυτά να είναι προσαρμόσιμα στις ανάγκες του, απο τον ίδιο, και να μην δεσμεύεται απο προκατασκευασμένα μη τροποποιήσιμα πρότυπα.Πρωτοδημιουργήθηκε σε περιβάλλον DOS το έτος 1988 και απο το 2001 λειτουργεί σε περιβάλλον Windows (XP μέχρι Win 10, 32/64 bit).

Η τρέχουσα έκδοση είναι η έβδομη.

εικόνες του προγράμματος

© 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved