07/02/2014

Ανάρτηση Τιμών Τιμαριθμικής Β’ & Γ’ τριμήνου του 2012

Αναρτήθηκαν τα Πρακτικά Τιμών Τιμαριθμικής των τριμήνων Β’ & Γ’ του 2012

22/01/2014

Βελτίωση στο πρόγραμμα

Στο χρονοδιάγραμμα μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν η καταχώρηση δραστηριοτήτων σε ολόκληρη ομάδα αλλά μόνο στις εργασίες της χωριστά. Παρ’ όλο που αυτό είναι το σωστότερο, επειδή ζητήθηκε από χρήστες, προστέθηκε η δυνατότητα αυτή και στις ομάδες. Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι δεν είναι δυνατό να συγχρονίζονται αυτόματα οι εργασίες αν παρέμβετε στον χρονοπρογραμματισμό των ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι ή θα χρησιμοποιείτε το χρονοδιάγραμμα μόνο κατά ομάδες (αγνοώντας τις επιμέρους εργασίες) ή μόνο κατά εργασίες (οπότε οι ομάδες συγχρονίζονται αυτόματα με τις εργασίες τους).

( διάβασε εδώ περισσότερα )

13/01/2014

Αναθεωρήθηκε το όριο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών στα Δημόσια Έργα από 5.000.000 ευρώ σε 5.186.000 ευρώ

Με την εγκύκλιο Δ11δ/520/5 της 10-1-2014 ανακοινώθηκε η αναθεώρηση των ποσών πέραν των οποίων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των Κοινοτικών οδηγιών για την δημοπράτηση των δημοσίων έργων (εφαρμογή διακήρυξης τύπου Α). Το ποσό που ίσχυε για την διετία 2012-2013 ήταν 5.000.000 €  και αυξήθηκε στα 5.186.000 €  για την διετία 201402015.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό αφορά ύψος προυπολογισμού προ ΦΠΑ

Οι χρήστες του προγράμματος πρέπει να αναβαθμίσουν το πρόγραμμα ή να διορθώσουν χειρωνακτικά το ποσό αυτό στην καρτέλα “παράμετροι/προκαθορισμένες επιλογές”.

13/01/2014

Εγκύκλιος Δ11δ/520/5 της 10/1/2014

03/01/2014

προσθήκη άρθρου στο ΝΕΤ Οδοποιίας

Με την Δ11γ/ο/7/62 Απόφαση υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προστέθηκε στο ΝΕΤ Οδοποιίας  το άρθρο Δ-12 (Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής) και με τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο : 2,30€

Η βιβλιοθήκη Οδοποιίας του προγράμματος “ΕΡΓΑ”  ενημερώθηκε με το άρθρο αυτό και είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής “αναβαθμίσεις-ενημερώσεις” .

25/11/2013

Νέα πρότυπα Διακήρυξης από 2-12-2013

Δημοσιεύθηκαν νέα πρότυπα (τύπου Α & Β) Διακήρυξης για τα έργα που θα δημοπρατηθούν από 2-12-2013 και μετά.

 

 Διαβάστε τις αλλαγές που γίνονται στις νέες Διακηρύξεις, στην παρακάτω εγκύκλιο

 

 *****************************************************

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  Γ.Δ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

( διάβασε εδώ περισσότερα )

20/06/2013

κατάργηση εισφορών 2% και 0.2% υπερ του ΤΕΕ

Με την εγκύκλιο 24  (Δ17α/180/3/ΦΝ 463/18-6-2013) διευκρινίζεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου ότι απο 12-11-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ 222Α’ περί έγκρισης του μεσοπρόθεσμου κλπ κλπ), καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής των εισφορών 2% και 0.2% υπερ του ΤΕΕ

12/06/2013

εξαγωγή ΑΠΕ/Λογαριασμών/Προυπολογισμού σε λογιστικό φύλλο (Excel ή Calc)

Προστέθηκε η δυνατότητα της εξαγωγής όποιου ΑΠΕ θέλουμε, σε λογιστικό φύλλο (Excel ή Calc).

Ορισμένες υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσουν στην σύνταξη Α.Π.Ε., ζητούν απο τον εργολάβο, όχι μόνο να συντάξει αυτός τον ΑΠΕ, αλλά και για να τον ελέγξουν/τροποποιήσουν, επιβάλλουν να τους τον προσκομίσει και σε μορφή excel. Για την αντιμετώπιση αυτής της υποχρέωσης, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με την δυνατότητα εξαγωγής του ΑΠΕ σε φύλλο excel.

Όταν μετακινείται ο δείκτης του ποντικιού στην περιοχή της επικεφαλίδας του ΑΠΕ, έχει την δυνατότητα ο χρήστης να κάνει αριστερό κλίκ και αμέσως να εμφανιστεί το excel με συμπληρωμένο τον ΑΠΕ, έτοιμο.

Το ίδιο ισχύει και για τους Λογαριασμούς και τον Προυπολογισμό

04/06/2013

Τροποποιήσεις του Ν.3669/2008

Με το άρθρο 59 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/18-4-2013) για την “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος κλπ κλπ”, τροποποιούνται ορισμένα σημεία του Ν.3669/2008 που κωδικοποιεί την νομοθεσία των δημοσίων έργων.

Δείτε εδω την σχετική εγκύκλιο 18 Δ17γ/152/1/ΦΝ433/20-5-2013

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις οι εξής :

 • $1 :   προβλέπεται έκδοση απόφασης υπουργού για τον καθορισμό των ειδών των τεχνικών έργων που μπορούν να δημοπρατηθούν με το σύστημα μελέτη-κατασκευή
 • $2-$3 : καταργείται ο συνδυασμός προσφοράς μελέτη-κατασκευή με σύστημα προσφοράς έκπτωσης και τροποποιούνται ανάλογα οι διατάξεις των $ 7,8,9 του άρθρου 8 του Ν.3669
 • $4 : προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου για τις ενστάσεις κατα του κύρους της δημοπρασίας, σε ποσοστό 0.005% επι του προυπολογισμού (250€ < παράβολο < 50.000€)
 • $5 : μειώνονται στο μισό τα ποσοστά πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης και η συνολική σε 22% απο 35%
 • $6 : μειώνεται σε 20% (απο 40%)  το ποσοστό εγγύησης καλής εκτέλεσης μετα την προσωρινή παραλαβή
 • $7 : αυξάνεται σε 4 (απο 2) μήνες η προθεσμία παραγραφής δικαιώματος του αναδόχου
 • ( διάβασε εδώ περισσότερα )

  04/06/2013

  προσαρμογή του προγράμματος στα νέα ποσοστά εγγυήσεων

  Το πρόγραμμα ενημερώθηκε με τα νέα ποσοστά πρόσθετων εγγυήσεων για εκπτώσεις πάνω απο το μέγιστο προβλεπόμενο, ώστε να συμφωνεί με το άρθρο 59 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/18-4-2013) για την “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος κλπ κλπ”, τροποποιούνται ορισμένα σημεία του Ν.3669/2008 που κωδικοποιεί την νομοθεσία των δημοσίων έργων και με βάση το οποίο μειώνονται στο μισό τα ποσοστά πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης και η συνολική σε 22% απο 35% ($5 ).

  Δείτε εδω την σχετική εγκύκλιο 18 Δ17γ/152/1/ΦΝ433/20-5-2013

  © 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved